dinsdag 15 juli 2014

Jeugdtheater aan zee 'De Citroentjesgele Visserstrui' | It Fiskershuske

Jeugdtheater aan zee 'De Citroentjesgele Visserstrui' | It Fiskershuske
Postvieuw Iisfoarstin, straatopera Tryater

Wat een ervaring om mee te mogen werken bij de straatopera van Tryater de Iisfoarstin, wat een succes met extra succesvoorstellingen. Was n.b. ook nog openingsact op Oerol 014 !
Dank aan iedereen, ook aan het publiek heel veel dank !

maandag 13 januari 2014

Koppermaandag - Wikipedia

Koppermaandag - Wikipedia
De Lutje Bleek te Dokkum

'Ene Vrouwe Lutske schonk in vroeger tijden een grasland aan de mensen op Schermesweide, om daar de was op te drogen te leggen, (de Bleek) 
Het betrof een 'lutje' bleek, een kleine bleek.
In 1586 namen twee Dockumers de erfpacht over ten behoeve van burgers als gemeenschappelijk bezit.
Op Koppermaandag, de maandag na drie Koningen kregen alle gezinshoofden van Schermesweide elk 1 euro in het handje ( het eeuwig durend recht op de inkomsten, rechtstreeks gekoppeld aan de verpachting van de Bleek )
B & W Dongeradiel heeft besloten de traditie zo lang mogelijk in stand te houden, al is het alleen al voor de gewichtige nevenfunctie, zij mogen zich tooien met de titel gecommiteerde van de Lutske Bleek !

En aldus geschiede op deze Koppermaandag, 13 januari 2014
Aan mijn deur stond een afgezant van de commissie Lutske Bleek en kreeg ik een euro in het handje !woensdag 8 januari 2014

DE IISFOARSTIN, straatopera Tryater.
Dinsdag 21 januari 'IJskristallen haken', even opgeven : www.tryater.nl

Stukje in de Dockumer Courant j.l.